50+ случаи на употреба и пример за това как Блокчейн превзема света

1
1433
50 случаи за използване на блокчейн

Блокчейн примери и случаи на употреба, как превзема света

Когато говорим за блокчейни, ние по принцип си мислим за неговото приложение в бъдеще и как:

„Блокчейн ще реши това, Блокчейн ще постигне това“.

Но не е трудно да забележим, че Блокчейн е вече разпространен и превзема света с пълна сила.

Изберете си само една индустрия, от автомобилостроенето до изкуствения интелект, и е голяма вероятността да намерите достатъчно случаи на употреба и пример за Блокчейн в действие.

Във всички познати области на живота сега, блокчеин маркира своя отпечатък.

Светът вече е глобално ориентиран към Блокчейн. Няколко министерства на финансите по света вече са с реално прилагане на технологията, разработвайки все повече пилотни проекти и тестови програми.

„Световният икономически форум“ предвижда, че 10% от световния БВП ще бъде съхранен в блокчейн верига до 2025 г.

Това означава, че глобалните сили се подготвят за тази сериозна сеизмична промяна и са напълно готови да подкрепят неговото прилагане.

Въздействието на Блокчейн технологията ще бъде толкова голямо, колкото и самата интернет революция.

Блокчейн случаите на употреба се различават, но ползите от използването на технологията остават непроменени:

  • прозрачност
  • неизменност
  • бързина
  • сигурност

През изминалата 2022 г. всеки ден се раждаха все нови и нови инициативи на блокчейн .

50+ случаи на употреба и пример за това как Блокчейн превзема света

Ето Ви 50 Блокчейн примера и случаи на употреба, които се използват по целия свят.

Правителство

Редица от правителствата изразиха своя нескрит интерес към технологията Блокчейн, за съхранение на публичните данни в децентрализирана мрежа за управление на данни.

Вече е налице Блокчейн пример и разработен проект за електронно правителство в лицето на централния съюз на земеделските производители и горски собственици на Финландия.

Блокчейн даде възможността на населението от градските и селски райони на Финландия да имат глобален достъп до своите данни.

Други Блокчейн примери и случаи на употреба в правителствените сектори са :

  • образованието
  • публичните регистри
  • гласуването

Управление на отпадъците

Технологията за радиочестотна идентификация на Waltonchain се използва от система за интелигентно управление на отпадъците в Китай.

Използвайки блокчейна на Уолтън, проектът дава възможност за по-прецизен надзор върху нивата на отпадъците, подобряване на оперативната ефективност и ресурсна оптимизация .

Идентификация

Цуг в Швейцария, известен като „Крипто долината“, разработи проект на базата на блокчейн в партньорство с Uport. Разработката включва дигитална лична карта на жителите, което им позволява участие в онлайн гласувания и доказване на адресната регистрация.

Граничен контрол

„Есентиа“ има договорка с холандското правителство, за да създаде нова система за граничен контрол на пътниците, пътуващи между Амстердам и Лондон.

Сега пътниците във влаковете на Eurostar преминават през гранични контролни проверки на няколко места.

Проучване и решение, базирано на блокчейн, ще обработва и съхранява данните за пътниците, като позволява данните, регистрирани в Холандия, да бъдат споделяни с агенциите и във Великобритания.

Блокчейн е средството за гарантиране, че данните не са били подправени, а са достоверни и точни.

Здравеопазване

Медицинските досиета са разхвърляни и понякога грешни, с противоречиви процеси за обработка на данни. Болниците и клиниките често са принудени да работят с неточни или непълни медицински картони на пациенти.

Здравните проекти като MedRec използват блокчейн като средство за улесняване и споделянето на данни, като гарантират удостоверяване и поверителност.

Предприемачество

Клиентите на Microsoft Azure Enterprise имат достъп до Етериум Блокчейн като услуга. Това осигурява на предприятията достъп до интелигентни договори и приложения за блокчейн в защитена хоствана среда.

Също така Google работи върху патентован блокчейн за поддръжка и криптиране на бизнеса си в облак.

Компанията-майка Alphabet разработва блокчейн база от данни, върху която трети страни ще могат да съхраняват информация. За проекта се смята, че данните ще са свързани с облачните услуги на Google.

Mедицинa

Медицинските центрове, които са дигитализирали своите записи за пациентите, не споделят своите данните, а вместо това могат да ги държат в защитена среда на централизирани сървъри.

Сега медицинските центрове представляват мишена за хакери, които ударят болници по света и включително NHS във Великобритания.

Дори и рисковете за сигурността да бъдат пренебрегнати, все още ще има проблем с разпръснатостта на информацията.

Понастоящем има повече от 50 различни софтуерни системи за електронни здравни досиета (ЕЗД), които работят в различни болници, дори няколко различни системи работят в рамките на един и същи град.

Тези централизирани системи не си взаимодействат едина с друга, и данните на пациентите са разпръснати между центровете.

В условията на живота и смъртта липсата на надеждни и бързи данни се оказва фатална.

Блокчейн дава отговорите на всички тези проблеми, като използва системи, които ще съхраняват клинично значими сигурни и актуална дигитална информация за пациентите.

Данните ще могат да бъдат използвани на момента, незабавно, независимо от географските граници.

Поверителността на пациента се поддържа в защитена децентрализирана мрежа, където достъпът се предоставя само на онези, които са оторизирани от медицинска гледна точка.

Mузика

Една от основните ползи от блокчейн технологията е начинът, по който ще премахне посредниците.

Музикалният бизнес е отличен пример за индустрия и случаи на употреба чиито неефективни резултати показват, че художниците не получават достатъчно възнаграждение за усилията си.

Редица проекти, базирани на блокчейн технологията вече предоставят, търсейки по-справедливи начини за овъзмездяване на създателите на музика, включително Artbit , създадена от бившия барабанист на Guns N Roses Мат Сорум.

Въглеродни емисии

Като силно индустриализирана нация, екологичният отпечатък върху природата на Китай е значителен.

IBM пусна блокчеина Fabric Hyperledger във връзка с Labs на Energy-Blockchain, като средство за проследяване на въглеродните емисии в Китай.

Това създаде измерима прозрачна и одитирана система за проследяване на въглеродните емисиии и улеснява търгуем пазар за компаниите.

От своя страна те трябва да компенсират обществото със своето потребление на енергия, като същевременно се научават да стимулират и по-екологични промишлени практики.

Верига за доставки

Управлението на веригата за доставки се разглежда като един от най-полезните случаи на употребата за блокчейн. Той е идеален за индустриите, в които стоките преминават през различни ръце, от производителя до магазина.

IBM и Walmart се обединиха, като създадоха „Алианс“ за безопасност на храните с помощтта на който улесняват проверката по безопасността нахраните в хранително вкусовата промиленост на Китай .

Китай се оказва един вид, като изпитателен стенд за проекти на блокчейн, защото той е и дом на първия в света блокчейн за селскостопански стоки .

Луи Драйфус Ко, основен търговец на храни, създаде проект с холандски и френски банки, за продажба на соя към Китай. Като вече сделките се уреждат по-бързо от традиционните методики, благодарение на използването на технологията Блокчейн.

Диаманти

Групата De Beers, най-известната в света диамантена компания, вече разполага със собствен блокчеин имащ за цел да създаде „дигитален запис за всеки диамант, регистриран на платформата“.

Като се има предвид важността за източника на диаманти и етиката по отношение на тяхния произход, който от своя страна е съчетан и с тръжната цена, блокчейн е естественото решение.

Тъй като всеки запис в блокчейн е незаличим, той ще гарантира, че сертификата издаден с данните за всеки камък ще просъществува толкова дълго, колкото и самите диаманти.

Недвижимо имущество

Украйна има честта да се превърне в първата нация, която използва блокчейн за улесняване на сделките за собственост. Имот в Киев бе продаден от известния адвокат на криптовалута и основателя на TechCrunch Майкъл Арингтън.

Сделката е осъществена с помощта на Етериум платформата за интелигентни договори базирана на блокчейн. Тя е белязана да бъде една от многото, завършени от „Propy“ която е вече компания, специализирана в сделки с недвижими имоти, базирани на Блокчейн.

Риболовна индустрия

Още един случай на употреба за Блокчейн е използватето му в подпомагането на устойчивия риболов.

Незаконно уловената риба е световен проблем за промишлеността, а иновативната Блокчейн технология ще е отговорна по регистриране и доказване къде рибата е уловена, преработена и продадена.

Тази верига „от мрежата до потребителя“ ще позволи на инспекторите да определят дали рибата идва от региони, известни с нарушения или от икономически засегнати държави.

Изящни изкуства

Подобно на търговията с диаманти и художествената индустрия зависи от произхода и автентичността на произведенията на изкуството.

Блокчейн не може да удостовери дали картината е оригинална или фалшива, но той ще може да се използва за доказване на предишните собственици и произхода.

Освен това блокчейнът вече ще се използва като официално средство за придобиване на изкуство.

Това е още един пример и случаи на употреба, за това как технологията блокчейн може да бъде използвана за улесняване в търгуването. Открита е възможност за обмяна на материални обекти от всяка точка на света, без необходимост от физическото им прехвърляне.

Обществени услуги

В австралийския град Фримантъл амбициозен проект, насочен към възобновяемите енергийни и водни източници, използва технология Блокчейн.

Слънчевите панели произвеждат електроенергия, съответно данните щесе съхраняват директно на блокчейн.

Националната комисия по енергетиката на Чили започна да използва блокчейн технологията, като средство за удостоверяване на данните, свързани с потреблението на енергия в страната.

Данните ще бъдат съхранявани в блокчейн като част от инициативата е да се помогне за модернизиране и обезопасяване на електрическата инфраструктура на южноамериканската държава.

ЛГБТ права

Блокчейн може да помогне за изграждането на „розовата икономика“, както и да помогне на ЛГБТ общността да се бори за правата си, без да се разкрива самоличността на хората.

Последното е изключително важен въпрос, тъй като престъпленията от омраза са повтарящ се проблем в рамките на гей общността. Особено в държави, известни с нарушенията по правата на човека и където хомосексуалността е забранена или поне е неприемлива.

Държавни помощи

Дъравното подпомагане може да бъде единствената надежда за хора, които са били жертви на земетресения, цунамита и други природни бедствия.

Блокчейн позволява бързо и прозрачно уреждане между страните с чувството за сигурност, че системата ще остане в работеща дори без човешката намеса.

Блокчейн вече успешно се използван и като механизъм за уреждане по здравното подпомагане.

Туризъм

Блокчейн се популяризира като средство за подобряване на икономиката на Хавай, което даде възможност на туристите да плащат за местните стоки и услуги с биткойн и други валути.

По този начин местната управа на Хавай се надява да привлече още по голям брой туристи, особено от Азия. Увеличението на покупателността в крайна сметка ще доведе до по-доброто икономическо развитие на региона.

Национална сигурност

Още от 2016 г. министерството на вътрешните работи на САЩ (DHS) обяви проект, който ще използва блокчейн като средство за сигурното съхранение и предаване на данните, които то записва.

Чрез блокчейн веригата Factom данните, получени от камерите за сигурност и други сензори, ще се криптират и съхраняват. Блокчейн ще се използва като средство за елиминиране на риска от изчезване и поправяне на данните.

Проектът все още продължава.

Доставки

Пригодността на Блокчейн да записва данните по трафика е очевидна.

Редица Блокчейн проекти работят в морската логистична индустрия, като и придадат идеална прозрачност на неизбежната бюрокрация в международната търговия.

Данъчното облагане

Като една от най-технологично напредналите страни в света, не е изненадващо, че Китай се превърна в един от първите и най-известни осиновители на Блокчейн и всичко, което той предлага.

Китайското правителство в лицето на Държавната данъчна администрация реши да използва технологията за улесняване на данъчното облагане и издаването на електронни фактури в проект, ръководен от Miaocai Network.

Мобилни плащания

Криптовалутите с основната технология на блокчейн се използват за улесняване на мобилните плащания в широк спектър от проекти.

Една от инициативите, е планираното от есента на 2018 г., от консорциума на японските банки използващи технологията на Ripple, за осигуряване на бързи мобилни плащания.

Поземлен регистър

Блокчейн още веднъж доказва, че не е приложим само в крипто-пространството и в малките компании.

Правителството на Грузия го използва за регистриране на собствеността върху земята .

Те са създали специално разработена блокчейн система и са я интегрирали в цифровата система на Националната агенция за публичен регистър (NAPR).

Сега Грузия се възползва от прозрачността и намаляването на измамите, предлагани от технологията Блокчейн .

Бази от данни

Уеб услугите на Amazon са си сътрудничили с Digital Currency Group (DCG), за да подобрят сигурността на техните бази данни с помощта на Блокчейн.

Те ще осигурят платформа за стартиране на DCG, както и техническа подкрепа за техните проекти.

Застраховане

Блокчейн в застрахователната индустрия често се говори, но много хора не знаят, че технологията вече е внедрена.

Например, застраховател American International Group Inc, в партньорство с International Business Machines Corp..

Налице е завършен проект на така наречената мулти-национална политика за „интелигентни договори“ за Standard Chartered Bank PLC. Планира да управлява сложно международно покритие чрез Блокчейн.

Защита на застрашените видове

„Човекът е вълк към себеподобните си, но е още по-голям вълк към животните“.

„Грижа към необмисляния“ е неправителствена организация, която работи с водещи предприемачи, за да намерят начин да запазят и защитят застрашените видове, използвайки технологии базирани на блокчейн .

Реклама

Нюйоркската интерактивна рекламна борса в партньорство с Наздаг използва Блокчейн, за да създаде пазар, където марки, издатели и агенции могат да търгуват реклами.

Процесът е опростен и толкова сигурен, колкото може потенциално, да бъде блокчейна на Етериум.Б

Журналистика

Постоянството сега е гореща тема в журналистическата търговия. Една погрешна стъпка и години на упорита работа и научни изследвания биха могли да се заличат.

Блокчейн е едно умно решение на проблема.

Гражданският, децентрализиран пазар на журналистиката, освен очевидните ползи от Блокчейн предлага :

Модел на икономически стимул за качествено новинарско съдържание, съчетано с възможност за постоянно архивиране на съдържание, което ще остане достъпно по всяко време за вечни времена.

Интелигентни градове

Смарт градовете вече не са от научна фантастика. Тайпе се опитва да се позиционира като град на бъдещето с помощта на Блокчейн технологията

Той се обяви в партньорство с IOTA и вече работи по създаването на карти за светлина, температура, влажност и замърсяване.

Нефтена промишленост

Един от водещите Блокчейн примери и случаи на употреба са играчите на стоковия пазар, S&P Global Platts

Изпробващи решение с блокчейн, което се използва за запис на данни за съхранение на петрол.

В блоковата верига ще се съхраняват седмични инвентаризации, което намалява необходимостта от ръчно управление на данните и минимизиране на вероятността от човешка грешка.

Железопътен транспорт

В Русия железопътният оператор Новотранс използва технология блокчейн с цел да подобри скоростта на операциите си.

Компанията, която е един от най-големите оператори на подвижен състав в страната, ще използва блокчейн за записване на данни, свързани с искания за ремонт, инвентаризация и други въпроси, свързани с тяхната дейност.

Идеята е блоковите записи да бъдат по-устойчиви на подправяне и повреда на данните.

Игри

Една от най-влиятелните компании в игралната индустрия, Ubisoft, изследва как да внедри блокчейн в своите видео игри.

По-конкретно, той се фокусира върху собствеността и трансфера на артикули по време на игра като награди и цифрови колекционерски предмети.

Те вече бяха успешно демонстрирани в действие, използвайки блокчейна Ethereum.

Лизинг на автомобили

Блокчейн е идеално подходящ за регистриране на записи от всякакъв вид по сигурен и непроменим начин.

Един такъв случай на употреба е разработената от Essentia, инициятива за автомобили под наем.

Големите компании за отдаване под наем ще могат да използват Блокчейн протокола на Essentia, за да съхраняват клиентските данни, напълно криптирани и споделяни на разрешена база със съответните страни.

Енергоразпределение

Едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправена енергийната индустрия, компаниите, които имат навика да търгуват с излишък, се нуждаят от надеждно водене на отчетност.

Проследяването на разпределението на енергията в реално време и осигуряването на ефективно разпределение по веригата за доставки изискват множество точки от данни и също така изисква тясно сътрудничество между всички образувания.

Всеки ден броят на Блокчейн технологиите, използвани в реалността нараства. От логистиката до изящните изкуства и е трудно да се намери сектор, който няма да бъде засегнат от тази трансформираща технология. Стигнахме до точката, в която Блокчейн се доказа като по-добрата от досегашните ни познати технологии.

„WEF“ прогнозира, че до 2025 г. светът ще види масовото приемане на блокчейн.

Но след като разгледахме няколко от случаите на употреба, които вече са в етап на изпълнение, трябва дасе запитаме, дали наистина ще ни отнеме толкова време?

Има само една малка брънка във веригата, която не позволява това бързо да се случи . Тази брънка е известна като оперативната несъвместимост.

Кажете какво е Вашето мнение или впечатления от Блокчейн в раздела за коментари по долу.

Какво мислите, дали децентрализацията би ни предоставила по-голяма сигурност в личен план.

1 Коментар

  1. […] Интересът към блокчейн се увеличава бързо през последните няколко години и много инвеститори търсят начини да спечелят пари от тази вълнуваща индустрия. Прочетете по-подробно какви са случаите на употреба на блокчейн. […]

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете Вашият коментар
Моля въведете Вашето име тук