Биткоин транзакциите и американското данъчно облагане

0
822

Сделките с Биткойни и американското данъчно облагане.

Увеличението на цената на биткойн и другите форми на дигитална валута подхранва множество въпроси за данъчното им облагане: какви са съществуващите данъчни насоки към дигиталните валути? Как агентиите за данъчно облагане ще  отговорят на големия брой дигитални валути, които съществуват в световен мащаб? До каква степен виртуалните пари се използват за избягването на данъци?

Всичко това предизвиква разпалени дебати между тези, на които се плаща в биткойни, тези които просто инвестират и много от противниците, които смятат, че данъчното облагане е кражба. И като се има предвид преобладаващите въпроси около данъчните борси, офшорните сметки, криптирането и Панамската история, мнозина ще твърдят, че преобладаващите системите за данъчен мониторинг са остарели и от първостепенно значение е да бъдат  реформирани.

Преди време в интервю за Биткойн Magazine, данъчният професионалист Даниел Уинтърс, обърна внимание към начините за разбиране на този ставащ все по-сложен американски данъчен пейзаж. Неговата фирма Global Tax Accountants е една от малкото в света, която се фокусира изключително върху данъчните последици от търговията с дигитална валута и блокчейн.

Неговото интересно пътуване е започнало още от самото начало на криптовалутните облагания в тази тясно определена ниша. Чувайки за нарастващата популярност на биткойна през 2013 г., той заделя някакви пари и купува малка сума в Биткойни. Развълнувн от безсмислената си напърво време инвестиция, в децентрализираната система на Биткойн, с обменна стойност извън контрола, на централните банки и правителства. С течение на времето той започва да изследва тези сделки с активи за да може да ги приведе в съответствие към неговата работата като данъчен специалист. След запознаване с основите, издадени от агенцията по приходите относно данъчното облагане на виртуалните валути през март 2014 г., той избира да обърне цялата си счетоводна практика към цифровите валути и блокчейн.

Днес, Даниел има над 30 клиента инвеститори и предприемачи, които редовно осъществяват дигитални валутни приходи. Той е представлявал  криптовалутите и данъците на Тексаската конференция в Тексас и Нюйоркския Биткойн център,  интервюиран от Bloomberg относно данъчното третиране на сделките с дигитална валута в Ню Джърси.

В последващото си интервю, Winters обсъжда пътя напред, тъй като американските данъчни власти и потребителите се стремят по-добре да разберат данъчната политика в бързо развиващия се дигитално валутен пейзаж.

Счита ли се Биткойн за цел на данъчните?

В обява на IRS (Агенцията по приходите на Америка) от 2014-21, Биткойн се счита за виртуална валута и по този начин се третира като предмет на федерално данъчно облагане. С други думи, IRS разглежда Биткойн като подобен начин облагането на акции и облигации. Така че за федералното данъчно законодателство, ако закупите количество биткойн и по-късно го продадете, ще имате печалба или загуба по сделката.

Обозначението на Биткойн като виртуална валута означава нейното използване като средство за обмен. А фактът, че се търгува на пазара, определя и неговата стойност. Както знаем обаче към момента, то не е подкрепено от никакво правителство и не е законно платежно средство в нито една държава. Така че то функционира като валута, но само във виртуалния свят и електронно.

Откъде произлиза тази дефиниция?

FinCen издаде подробни документи за определението на цифровата валута, и когато IRS издаде своите ръководства през март 2014 г., се приеи  дефиницията за виртуалната валута дословно от документите на FinCen да се дефинира като такава и за данъчните цели. Отново големият въпрос  за ръководството на IRS е, неопределеността на Биткойн за данъчните цели  да го определи като собственост или като валута.

Но като се има предвид глобалният характер на Биткойн, защо да не се смята и за чужда валута?

IRS не разглежда Биткойн като чуждестранна валута за данъчните си цели. Чуждестранната валута има различна класификация и получава много различно данъчно третиране. С други думи, биткойнът не се третира по такъв начин, както ако сте си закупили евро в Германия и след това ги превърнете в щатски долари.

И какво от всичко това, а ако биткоинът се използва като стока?

Има много невярни информации по това. За аудиторията: Биткойнът също не се третира като стока за данъчните цели, но и това объркване вероятно произтича от Комисията за търговия на стоковите фючърси (CFTC), която регулира финансовите деривати. Те са заявили, че биткойнът е стока за целите на CFTC. Комисията беше създадена преди много години, за да регулира финансовите продукти, като фючърсни договори или деривати за цената на соята, царевицата и др. Дериватив е основно договор, чиято стойност зависи от цената на нещо друго, примерно цената на соята. Така CFTC регулира финансови деривати и фючърсните договори. Това, което те се опитваха да предадат по отношение на биткойна е, че той също е по същество фючърсен договор или дериват, който те са натоварени да регулират.

Защо тогава беше определено и като фючърсен договор?

По принцип, фючърсният договор ви позволява да закупите правото да купувате или продавате стока или друг актив за определена цена в бъдещ момент. Първоначално тези договори бяха създадени за фермерите, които искаха да гарантират цената на своите култури. Сега можете да закупите договор за деривати за широк спектър от финансови активи, включително биткойн. Следователно, когато CFTC е издала своето известие относно Биткойн, това просто означава, че дериватните договори на Биткойн се регулират от CFTC. Отново, биткойн определено не е стока за данъчните цели.

Така че в края на деня, биткойн продажбата се разглежда по същия начин като този на акциите?

Да. Тъй като продажбите на Биткойн се третират като продажба на акции, получената печалба ще бъде или краткосрочна, или дългосрочна и ще бъде обект на съответните данъчни ставки. Дългосрочните продажби, за които биткойн се съхранява повече от една година, са обект на 15-процентен данък върху капиталовите печалби за повечето данъкоплатци. Данъкоплатците в най-високите доходи се облагат с 20% данък върху капиталовите печалби, който се прилага за доход над 415,050 долара за един данъкоплатец и 466,950 долара за женени данъкоплатци, които подават заедно. Краткосрочните продажби са тези, за които биткойн е бил задържан до една година и подлежат на обикновени доходи до 39,6%.

Как се отчита всичко това при данъчна декларация?

По отношение на биткойна, има две неща, които трябва да бъдат докладвани за данъчна декларация: приходи или разходи и всякакви капиталови печалби от продажбата на тези активи.

И как се изчисляват капиталовите печалби?

Капиталовата печалба / загуба се изчислява чрез изваждане на покупната цена или базата на виртуалната валута от продажната цена. Основата на дадена сума виртуална валута е справедливата пазарна стойност, в щатски долари, на датата на плащане или получаване.

Какво означава това за средния потребител, ако днес купи $ 100 от биткойна, те притежават актив с цена от 100 долара. Сега да кажем, че минава една година и биткойн минава през луната, удвоявайки се в цената. Така че сега струва $ 200. След това го продаваш и получаваш 200 долара. $ 200 минус $ 100 е $ 100 в капиталови печалби, които трябва да бъдат отчетени в данъчната Ви декларация.

Но има и такива, които казват, че биткойнът става необлагаем, ако го конвертирате, преди да го оцените.

Това е неправилно. Ако получите $ 1000 в биткойн от, да речем, договор за минно дело, тогава имате $ 1,000 в доход. И ако това е бизнес, той трябва да се разглежда като приходи от $ 1000. В крайна сметка това е 1000 долара от обикновени приходи или приходи. Но също така имайте предвид, че той също се смята за капиталов актив, с цена от 1000 долара. Така че, освен ако не конвертирате този биткойн в долари този ден, ще имате печалба или загуба на транзакцията.

Как се прилагат данъчните насоки за миньорите в биткойните и техните приходи?

IRS казва, че ако сте миньор, който получава (Биткойн) приходи от минно дело, това се равнява на стойността на виртуалната валута в щатски долари в деня, в който я получите. Така например, кажете, че сте солоизграждане и отивате един месец и половина, без да плащате. Тогава един ден изведнъж стана късметлия и удари голям блок с 12 монети. Пълната доларова стойност на тези приходи се прилага към датата, на която сте ги получили.

Как се разглеждат данъците за минния бизнес?

Приходите отразяват доларовата стойност на биткойна, който бизнесът получава всеки ден. Предприятията обаче могат да намалят приходите си с каквито и да било разходи, независимо от това дали тези разходи се плащат в долари, конвертирани от биткойн или биткойн. С други думи, ако закупите куп, да речем, захранвания за вашия минен бизнес с биткойн, вашите разходи се приспадат.

Какво ще кажете за Биткойн, получени в замяна на стоки или услуги?

Той се третира като обикновен доход, същият като нормалните заплати, изплащани във валута на валутата.

Какво ще кажете за изпълнител на миньор или на свободна практика, който получава заплатата си в биткойн?

IRS заяви много ясно, че изпълнителите, които получават биткойни или други форми на цифрова валута, са предмет на правилото за докладване 1099. Това означава, че ако сте гражданин на САЩ или постоянно пребивавате и някой ви плаща в биткойна, тази компания е длъжна да ви предостави 1099, при условие, че е поне $ 600.

И W-2 служители?

Ако някой е служител на W-2 и техният работодател реши да ги плати в Биткойн, IRS заявява, че стойността на тези заплати в долари се добавя към всички други долари, които са получили през годината и които трябва да бъдат включени в края на годишния данъчен документ.

Наскоро IRS публикува нов доклад за насоки през септември. Можете ли накратко да обсъдите това?

Неотдавнашният доклад на IRS за 31 страници съдържа широк поглед върху данъчното облагане на биткойн и виртуална валута, какво е направил досега IRS за справяне с него и какво трябва да направи в бъдеще. Общите цели на това ръководство са следните: (1) да се определи дали виртуалните валути се използват широко като метод за скриване на доходите и избягване на данъчното облагане в САЩ; (2) да споделят знания за виртуална валута в IRS; (3) идентифициране на одиторски техники, които могат да се използват, за да се определи дали данъкоплатците, които използват виртуални валути в сделки, особено офшорни споразумения, се опитват да прикрият доходите и да избегнат данъчното облагане на САЩ.

Това ли е част от по-голямо усилие за прилагане?

Нека просто кажем, че IRS има екип, натоварен с определянето дали Биткойн се използва за укриване на данъци. Това знание се споделя в IRS и се идентифицират одитните техники, за да се приковават хората, които укриват доходите си. Те са обучили над 300 агенти, имайки общ преглед върху виртуалната валута и как тя работи.

IRS е наясно, че повечето хора, не докладват правилно своите сделки с Биткойн и са добре запознати с факта, че механизмите за прилагане на закона не са достатъчни.

Според вас колко широко е разпространено използването на биткойн или други форми на дигитална валута като инструмент за избягване на данъци в световен мащаб?

Много е трудно да се отговори на този въпрос. Фирмата ни не се занимава с клиенти, които идват ц цел укриването на данъци. В крайна сметка, използвайки биткойн, за да да се избегне плащането на данъци, не е твърде умна постъпка. Тъй като всички Биткойн транзакции са публично достъпни в блокчейн, ако някой може да асоциира вашата идентичност с конкретен адрес на Биткойн, вашите транзакции са налице за пред властите.

Инакрая  съвет за тези, които активно инвестират и / или им се плаща в биткойни?

Поддържайте добри запискии на своите транзакции. Това е особено важно, като се има предвид историята на нестабилността между борсите и факта, че те могат да влязат във всеки момент. Запитван съм колко е вероятно IRS да открие избягването на данъци. Според мен е важното да се спазва закона и да се избягват всякакви ненужни усложнения с данъчните органи. Това е искренното ми желание: да подкрепям хората за постигането на целите им.

Забележка: Daniel Winters притежава магистърска степен по данъчно облагане и притежава счетоводна фирма, специализирана в данъчното облагане с Биткойн и виртуални валути. Той е написал курс за CPAs за Биткойн & Taxes и има отлично разбиране за това как IRS третира Биткойн сделки. Информацията в тази публикация, НЕ е правен съвет, нито пък представлява съвет относно вашата лична данъчна ситуация. По силата на IRS Circular 230, Winters не носи никаква отговорност за позициите, които поемате с данъчната си декларация, освен ако той личноне е подготвил и подписал данъчната ви декларация. За подробен анализ на данъчната Ви ситуация, моля, консултирайте се с Вашия данъчен консултант.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете Вашият коментар
Моля въведете Вашето име тук