Какво е семенна фраза?

6
1082
семенна фраза биткоин семе

Семенна фраза

Семенна фраза (наричана още фраза за възстановяване на данни или мнемонична фраза) е метод за достъп и възстановяване на портфейли за криптовалути.

Семенна фраза

Семенната фраза не се свързва с точно определена криптовалута. Тя може да се използва и за достъп до цяло портфолио от криптовалути като Bitcoin и Etherium и другите базирани на блокчейн активи.

Това е една произволна последователност от обикновено 12, 24 или 48 думи, взети от списък с 2048 английски думи.

Тази уникална парола от думи, въведени в правилния ред ви дава пълен достъп /ресет/ към двойката от публичен и частен ключ, а от там и до пълния контрол на вашия криптовалутен портфейл.

Запазването на семенната фраза на много тайно място гарантира, че тя няма да бъде загубена. Семенната фраза е единственият начин за достъп и възстановяване на портфейла и цялото му съдържание.

Знайте, че всеки, който получи достъп до семенната фраза, може да поеме контрола върху съдържанието на портфейла. Щом неуторизирани лица имат този контрол безпрепятствено могат да прехвърлят всички средства на друг портфейл. Операция, която е необратима поради естеството на блокчейн технологията.

Знаетели кой е Най-добрия портфейл за криптовалути?

Съхранение на семенна фраза

Правилното съхранение на семенната фраза е от изключително важно значение. Птрдставяме ви най-често срещаните начини и най добрите практики за съхранението и.

Грешен начин за съхраняване на семенна фраза е на свързано с интернет устройство

Съхранението на семенната фраза в Интернет мрежата или на устройство, което е свързано негокато компютър, таблет или смартфон е най-опасно. Знаете че свързаните устройства с интернет са относително лесни и податливи на хакване.

Поради тази причина не съхранявайте семенната си фраза на какъвто и да е носител свързан или евентуално може да бъде свързан към Интернет.

Правилния начин за съхранение на семенна фраза

Тъй като семенната фраза задължително трябва да се съхранява офлайн, естественият метод е просто да ци я запишете на лист хартия и да я съхраните на сигурно място.

В идеалния случай семенната фраза е добре да бъде записана на материал, която не е податлив на механични повреди, влага и огън.

Знаете че хартията не е мнодо-добър избор затова, тъй като лесно се похабява. Най-доброто решение, е лично да си гравирате вашата семенна фраза върху неръждаема стомана.

И накрая, мястото, където ще съхранявате вашата семена фраза, е също от значение. Ако съхраняваните суми в портфейла ви, са значителни, може запазите вашата семенна фраза на по-сигурно място, например в банков сейф.

По-добрият начин – използването на хардуерен портфейл

Знаете ли какво е хардуерен портфейл? – Най-добрата практика е семенната фраза да се използва в комбинация с хардуерен портфейл. При всички случаи при инициализирането на устройството трябва да запишете вашата семенна фраза и да я съхранявате на безопасно място.

Чрез хардуерния портфейл можете удобно да осъществявате достъпа до портфейла си и да подписвате транзакциите си, без да се налага да употребявате семенната фраза.

Семенна фраза и разделяне на семената

Разделянето на семенната фраза е метод за съхранение, който генерира семенна фраза от 100 думи и я разделя на 5 отделни части. След създаването си те могат да бъдат разпределени между 5 различни локации за съхранение или юзъри.

Разделената семенна фраза може да бъде възстановена единствено, когато най-малко 3 от нейните части се съберат заедно.

Този метод е по-сигурен от обикновената семенна фраза, използва се предимно от големи компании търгуващи или съхраняващи криптоактиви.

Най-добрия метод, чрез който се елиминира риска от кражба и загуба на семенната фраза.

6 КОМЕНТАРИ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете Вашият коментар
Моля въведете Вашето име тук