16 Обещаващи случаи за употреба на Блокчейн

0
794
употреба на блокчейн

В настоящата статия ще разгледаме възможностите в бъдещата употреба на Блокчейн.

Когато се говори за технология, която има потенциала да промени начина ни на живот, Блокчейн е технологията, която непрекъснато се споменава. И във връзка с това, Блокчейн обещава фондаментално да промени изцяло начина ни на живот. Често е трудно да се концептуализира трансформиращото въздействие, което блокчейн може да окаже върху живота ни… Поради тази причина решихме да съставим малък списък с потенциалните случаи на употреба на блокчейн. Надяваме се, че този списък ще ви даде една по-ясна представа за потенциала на тази технология. Също така отбелязваме че този списък по никакъв начин не е изчерпателен.

Какво е Блокчейн?

Преди да вникнем в този списък със случаите за употреба на блокчейн – Първо – Какво точно е блокчейн?

За блокчейн технологията може просто да се мисли като книга, в която се води регистър на икономически транзакции. Всяка група от транзакции, която е направена и записана в блокчейн, може да се нарече блок; като всеки един от блоковете следва новия хронологично, и образуват верига, от където и следва терминът блокчейн /блокова верига/. Всеки блок съдържа криптографски хеш на предишния блок, коато това прави данните, съдържащи се в блоковете изключително устойчиви и защитени. Блокчейн притежава и определени характеристики, които го правят така интересната технология. Първо, информацията, която се записва в блокчейн, се оповестява публично, като по този начин всеки участник в мрежата може да има идентично копие на блокчейн. Това също така означава, че всички транзакции, които някога са се случвали са вече записани на блокчейн, и те ще са достъпни за всички.

Тъй като всеки може да има копие от блокчейн, то ние можем да го разглеждаме като споделен, така че самия блокчейн не може да бъде обект на контрол от едно лице /децентрализиран/. Точно това му качество прави блокчейн изключително сигурен и му дава изключителното предимство пред досегашните известни технилогии.

Имайки предвид всичко това, сега можем да разгледаме различните приложения или случаите на използване на Блокчейн технологията.

Употреба на Блокчейн

1. Криптовалути

Изпращането на парични средства в международен план чрез използването на настоящите методи на разплащане може да бъде скъпо и отнемащо доста време. Дали поради таксите, които се вземат от посредниците или времето, загубено в чакането на мудни бюрократични банкови трансфери .
А да не забравяме и факта, че много от хорта по света нямат достъп до банкови услуги.
Употребата на Блокчейн може да даде решението на гореспоменатите проблеми. Като служи като основа, върху която могат да бъдат изградени криптовалути. Криптовалутите могат да се разглеждат като цифрова валута, която функционира като средство за търговия при покупко-продажбата на различни стоки и услуги. Извършването на трансгранични плащания може да бъде както бърз, така и евтин процес, тъй като блокчейн може да улесни транзакциите между партньорите. Което означава, че вече няма да се нуждаем от посредници натоварващи трансфера с техните такси.

Научете: Какво е Coinbase?

Чрез появата на криптовалутите, Блокчейн усчвършенства развитието на портфейлите за криптовалута. Тези портфейли дават възможност на хората да изпращат и получават пари и независимо напълно да контролират своите средства.

Това дава на необхванатите от банковата система възможност да получават приход. Създаването на портфейл за криптовалута е достъпно и лесно, единдтвеното нещо от което се нуждаете е само устройство /телефон, таблет, компютър/ и интернет връзка. Това е в абсолютен контраст с откриването на банкова сметка в традиционните финансови институции, което често отнема доста време… ,ще ви коства постоянни такси и…в края на краищата доста скъпо.

койнбейс купон

2. Употреба на Блокчейн в управлението на веригите за доставки

В момента при доставките на продукти е налице липса на прозрачност. Продуктът се движи по веригата за доставки, при всеки възникнал проблем или инцидент не може да бъдат адекватно разследвани и изолирани.
Сигурността по автентичността на продуктите съществува в управлението на веригите за доставки, тъй както е известно потребителите често получат неоригинални/фалшиви/имитиращи стоки.
Веригата по доставките и снабдяването е мрежа, която се установява между търговците и доставчиците, а технологията блокчейн обещава да отстрани проблемите, създаващи се в тези вериги за доставки. Това ще се постигне чрез способността на блокчейн като даде възможност за цифровизация на активите.

С този метод продуктите ще бъдат маркирани и с уникални блокчейн кодове, които след това на всеки етап ще се се трансплантират върху прозрачната блокчейн система. Информация за жизненоважня продукти, например: състояние на продукта, време, местоположение могат да бъдат проследени по блокчейн веригата. Всъщност, цифровизацията на активите с блокчейн позволява на веригата за доставки на продукта да бъде ефективно трансплантирана в блокчейн.

Това може да ни даде много предимства, като например, продуктите по-точно да бъдат проследявани, тъй като ще се движатв резултат на повишена прозрачност на всеки етап по веригата за доставки. Това ще даде възможност на заинтересованите страни в управлението на доставките да изолират своевременно проблемите. С внедряването на Блокчейн във веригата за доставки, крайните потребители на продукта могат да проверят за автентичността на закупените от тях стоки.

3. Дигиталната идентичност

Днните ни в дигиталните устройства са в ръцете на безбройни приложения и услуги, за които ние даваме съгласие. Това е проблем, защото тези централизирани организации са все по-податливи на криминални нарушения с нашите данни и кражба на самоличност.
Дигиталната идентичност може да се разглежда като същността на информацията, която представлява физическите лица, организации и т.н., които съществуват онлайн.

Блокчейн може потенциално да разреши проблемите с цифровата идентичност, като върне обратно на потребителя, така наречената „суверенна идентичност“. Вместо да предоставят своето съгласие на различните приложения и доставчици на услуги за получаване на цифрова идентичност, всеки може да използва услугите на криптиран цифров център, в който да се съхраняват дигиталните данни за самоличност. По-важното в случая е, че хората могат да контролират кой да има достъп до този център; и да отнемат достъпа, ако е необходимо. За хората, Блокчейн е способен да им върне контрола над собствените дигитални лични данни.

4. Употреба на Блокчейн в гласуването

Измамата при гласоподаването е проблем, което е абсолютен бич в настоящите структури за гласуване.
От избирателя се изисква да присъства физически в кабинката за гласуване, за да гласува; което с времето допринася за цялостното намаляване на избирателната активност.
Гласуването, е дейност, която вече се нуждае да бъде осъществя вана чрез онлайн средства. Обаче онлайн гласуването е под въпрос с явни опасения в сигурността и измамите. При физическото гласуване тези опасения като цяло не съществуват, тъй като хартиеното гласуване е защитено от хакери, не може да бъде подменено дигитално. Характеристиките на блокчейн го правят подходящ кандидат за справянето със сигурността и измамите при гласуването.

Блокчейн може да премахне опасенията от измамите в гласоподаването, като предостави точен хронологичен запис на гласовете, които се подават. Хакването на блокчейн система за гласуване е невъзможна задача, поради характеристиките му, срещу подправяне. След като опасенията по сигурността и измамите се премахнат, процесът по гласуването може да се проведе директно от уютните домове на избирателите.

5. Уотреба на Блокчейн в здравеопазването

Лекарите често нямат ясна представа за медицинската история на пациента, което може да затрудни предоставянето на ефективни решения в областта на здравеопазването.
Фалшивите лекарства в медицинската верига за доставки също са проблем в областта на здравеопазването.
Блокчейн може да помогне за разрешаване на проблемите, в здравеопазването. Блокчейн ще послужи като сигурна и защитена от подправяне база данни, върху която могат криптирано да се съхраняват медицинските досиета. Това би помогнало значително на практикуващите лекари да получат точна и навременна информация за медицинската история на пациента, с достъп до информация като история на заболяването лечения, медикаменти и лекарства, които пациентът е взимал в миналото.

Блокчейн би бил полезен и в борбата за справяне с фалшивите лекарства в медицинската верига за доставки. Действайки като средство, с което автентичността на лекарствата може да бъде проверена. Лекарствата ще бъдат маркирани и проследявани на всеки етап от веригата за доставки, като цялата тази информация ще бъде записана на блокчейн, за да се гарантира автентичността.

6. Набиране на средства по проекти

Инвестирането в проекти с висок потенциал е дейност, която в миналото е била запазена за фондове за рисков капитал.
Блокчейн вече е отбелязал дейността си по набиране на средства, като създава изцяло нова екосистема за набиране на капитали, разбира се, имаме предвид първоначалните предлагания на дигитални монети (ICO). Международните организации за суровини са създали свои правила, върху който инвестирането в обещаващите проекти вече не е изключително запазено право.

прочететеповече

Знаете ли, кой е Най-добрия портфейл за лриптовалути?

Блокчейн може да служи и като мощен инструмент за дезинтегриране:
Децентрализираната природа на Блокчейн премахва необходимостта от посредници, което има много мощни последици в различни области като:

7. Разпределено „облачно“ (Cloud) съхранение

Подобряването на сигурността в съхранението на данните, с преминаването от централизирано средство на съхранение към децентрализирана Блокчейн система.

8. Споделена икономика

Сравнително децентрализирания характер на блокчейн премахва необходимостта от централизирани посреднически структури като Airbnb и Uber.

9. Употреба на Блокчейн в музикалната индустрия

Музикантите вече могат да премахнат всеки посредник като продуценти и издатели и да продават музиката си директно на своите фенове. Криптовалутите, базирани на Блокчейн, като Биткойн и Етериум, поддържат малки микроплащания. Те биха могли да улеснят връзката между всеки нов изпълнител и неговите фенове.

10. Смарт Договори

На базата на Блокчейн могат да се изпълняват самостоятелни интелигентни договори с предварително определени правила, което безпристрастно може да улесни споразуменията между различните страни, без нуждата от посредник.

Още случаи на употреба на блокчейн

11. Благотворителност

Поредния случай на употреба на Блокчейн е в благотворителноста. Блокчейн може да осигури пълната прозрачност и проверимото проследяване на даренията, с цел да се предотвратят измамните практики.

12. Автомобили

В поддържането на управлението на автомобила Блокчейн може да се окаже незаменимото дългоочаквано средство и преломен момент в историята на автомобила.

13. Недвижими имоти

Употреба на блокчейн в лицето на умните договори при прехвърлянето на земя би било от изключително значение за всеки. Договорът може да се цифровизира, което ще позволи по-ефективен и прозрачен процес на транзакциите с елиминиране на посредниците в сделките.

14. ИТ устройствата на Интернет на Нещата

Всички съответни данни за устройствата в нашия бит могат да се съхраняват на децентрализирана блокова верига, вместо да бъдат контролирани от централизирана организация.

15. Употреба на Блокчейн и Киберсигурност

Сигурният и защитен от подправяне характер на блокчейн го прави идеално решение в борбата срещу заплахите за киберсигурността.

16. Застраховане

Смарт договорите, основани на блокчейн, могат да доведат до по-прозрачно и сигурно споразумение между застрахователи и клиенти.

Бъдещето и употреба на Блокчейн

Употребата на Блокчейн е вълнуваща еволюция, която обещава да промени начина ни на живот. Тъй като тази технология е подложена на по-нататъшно развитие вероятно ще продължим да виждаме нарастващ списък от потенциални случаи на употреба.

Ако имате някакви други ваши идеи за употреба на Блокчейн и неговото бъдеще, ще се радваме да ги споделите в коментарите към настоящата статия.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете Вашият коментар
Моля въведете Вашето име тук